Clubs

Rhondda Cynon Taf County Borough Council Logo

Aberdare Valley Amateur Athletics Club


Contact

T: 01685 876456

W: http://avaac.net/

Based in the Aberdare Valley, our club offers Senior and Junior athletes the opportunity to train and compete in the sport of athletics which encompasses Track and Field, Cross Country running and road running. 

Thursday is the main club night (7pm to 9pm) and any new athletes should attend on that evening. Alternatively, contact Ann Crimmings

 

Clwb Athletau Amatur Cwm Aberdâr
Gwybodaeth
Wedi'i lleoli yn Aberdâr, mae ein clwb yn cynnig cyfle i athletwyr hŷn ac iau i hyfforddi a chystadlu ym maes chwaraeon athletaidd, sy'n cynnwys Trac a Chae, rhedeg Traws Wlad a rhedeg ar y ffordd.
Nos Iau ydy prif noson y clwb (7pm i 9pm) a dylai athletwyr ddod ar y noson honno. Fel arall, cysylltwch ag Ann Crimmings
Noder: Mae'r clwb yn hyfforddi yng Nghanolfan Chwaraeon Michael Sobell ar hyn o bryd oherwydd gwaith adeiladu ar y trac. Cysylltwch â'r Clwb am ragor o wybodaeth.


Club Address:

Athletic track, Michael Sobell Centre
The Ynys
Aberdare.

Back

Development Officers

Development Officers

A Parents Story - Disability Sport Wales

Twitter

RT “Fel merch, dwi’n torri rhwystrau.” Mae pob un merch yng Nghymru yn haeddu'r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon… https://t.co/EaTc8ExliM


RT Really looking forward to seeing this team launch 😃 It all starts with the coaching and volunteer group though, so… https://t.co/4LVPzCOPe7


RT ‼️ The NYB needs you ‼️ Are you aged 14 - 24 and passionate about helping change the future for disability sport??… https://t.co/rk0sIiCpnB


RT ‼ ️ Mae BIC agaen chi ‼️ Ydych chi'n 14 - 24 oed ac yn angerddol am helpu i newid y dyfodol ar gyfer chwaraeon ana… https://t.co/bQ9irNfidu