dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Ymuno

Dewch o hyd i'ch Clwb insport agosaf

Mae mwy na 170 o glybiau ar draws y wlad wedi cyrraedd Safon RhubanClwb insportneu uwch, gan ddarparu cyfleoedd cynhwysol ac anabledd-benodol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yn dod i fyny

Cyfres insport

Mae digwyddiadau Cyfres insport yn darparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i oedolion a phobl ifanc anabl ledled Cymru.

Cyfres insport: Ynys Môn

Awst 17 2024  |  Canolfan Hamdden Caergybi

Cyfres insport: Bridgend

Medi 18 2024  |  Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Gwefan Cyfres insport

Hollie Arnold smiles holding up her gold medal from the Gold Coast 2018 Commonwealth Games
Cymru Dosbarth Byd

Chwaraeon Anabledd a Pharasport Elitaidd

Yn y cyfnod yn arwain at y Gemau Paralympaidd a digwyddiadau chwaraeon mawr eraill, bydd Chwaraeon Anabledd Cymru yn paratoi'r ffordd ar gyfer y cnwd diweddaraf o sêr Paralympaidd a Deaflympic y dyfodol o fewn y rhaglen Llwybr Perfformiad.

Mae’r Tîm Llwybr Perfformiad yn darganfod a chefnogi unigolion i gyrraedd eu potensial o fewn chwaraeon, os oes gennych ddiddordeb dysgu mwy am y rhaglen llwybr perfformiad plîs cysylltwch â’r tîm inspire@disabilitysportwales.com neu os ydych chi’n athletwr (neu eisiau fod yn un) cwblhewch y ffurflen #ysbrydoli.

Dysgwch fwy parasport elitaidd Cymraeg


Cysylltiedig
A young boy with Down's syndrome is playing running rugby and is smiling broadly.
CHWARAEON CYMUNEDOL AC AR GAEL

Cyfleoedd i Bawb

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cefnogi dros filiwn o gyfleoedd ar lawr gwlad ar gyfer chwaraeon anabledd-benodol a chynhwysol bob blwyddyn.

Mae mwy na 170 o glybiau ledled y wlad wedi cyrraedd Safon Rhuban Clwb insport neu uwch, gyda llawer mwy ar eu taith insport.

Dysgwch fwy am chwaraeon cymunedol


insport Logo
Cynhwysol + chwaraeon = insport

 

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi datblygu fframweithiau i gefnogi Clybiau, Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) ac Awdurdodau Lleol i gyflawni safonau cynhwysiant rhagorol i bobl anabl mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Dysgwch fwy am insport


Disability Sport Wales Podcast
Just Ask

Disability Sport Wales Podcast

The Disability Sport Wales podcast is hosted by T11 sprinter James Ledger and aims to inspire listeners with some truly inspirational stories with sporting celebrities who have overcome significant obstacles to lead incredible lives.

 


Un o'r chwaraeon mwyaf hygyrch

Darganfod Boccia

Bu Boccia yn ymarfer fel gweithgaredd hamdden am nifer o flynyddoedd cyn cael ei gyflwyno yng Ngemau Paralympaidd Efrog Newydd 1984 fel camp gystadleuol. Mae'n un o ddim ond dwy gamp Baralympaidd nad oes ganddynt gymar Olympaidd, ochr yn ochr â Phêl Gôl.. 

Dysgwch fwy am Boccia

Ein Cenhadaeth

Dylanwadu, Cynnwys, Ysbrydoli, insport

Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) yw’r sefydliad arweiniol ar gyfer gweithgarwch corfforol anabledd (gan gynnwys chwaraeon) yng Nghymru. Mae ChAC yn creu ac yn cefnogi cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn ffordd fwy corfforol o fyw ar lefel gymunedol, yn ogystal â thalent yn cystadlu mewn chwaraeon anabledd a phara ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol.

Darllenwch am ein strategaeth

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: