Disability Sport Wales Dragon Mark

Disability Sport Wales' national team works to improve or create access to physical activity (including sport) for disabled people across Wales. Disability Sport Wales is a Disability Confident employer, and the team currently comprises 42% disabled employees, and 58% non-disabled employees.

Fiona Reid
Fiona Reid
Prif Swyddog Gweithredol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi / Ms

Community and Grass Roots Sport Team

Our Community and Grass Roots Sport Team are responsible for non-elite disability and inclusive sport, including our insport Programme of club, national governing body, local authority and third sector accreditation. (Learn more about insport)

For general enquiries directed to the Community and Grass Roots Sport Team:

Contact the Community Team

Tom Rogers
Tom Rogers
Rheolwr Partneriaethau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Donna Bullivant-Evans
Donna Bullivant-Evans
Uwch Swyddog insport
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Nia Sian Jones
Nia Sian Jones
Uwch Swyddog Cyllid & Phrosiectau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

Performance Pathway Team

Our Performance Pathway Team are responsible for elite disability and parasport, including athlete pathways to Paralympic, Deaflympic, Virtus and Commonwealth Games.

For general enquiries directed to the Performance Team:

Contact the Performance Team

For all media enquiries regarding athletes or elite parasport events, please contact our Communications Lead, Sam Lloyd.

Anthony Hughes
Anthony Hughes
Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Nathan Stephens
Nathan Stephens
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Gemma Cutter
Gemma Cutter
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Morgan Jones
Morgan Jones
Cydlynydd Hwb Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Media and Communications

Sam Lloyd
Sam Lloyd
Communications Lead
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

Operations

For general enquiries, please visit our Contact Us page.

Nia Sian Jones
Nia Sian Jones
Uwch Swyddog Cyllid & Phrosiectau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Rachael Newport
Rachael Newport
Uwch Swyddog Mewnwelediad a Dysgu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Chris Fox
Chris Fox
Swyddog Brand a Marchnata Digidol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo / Nhw

Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol 

James Ledger
James Ledger
Cydlynydd Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: