Ein Tîm

Mae tîm cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio i wella neu greu mynediad i weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) i bobl anabl ledled Cymru. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Fiona Reid
Fiona Reid
Prif Swyddog Gweithredol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi / Ms
Tom Rogers
Tom Rogers
Rheolwr Partneriaethau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Tîm Chwaraeon Cymunedol

 

Donna Bullivant-Evans
Donna Bullivant-Evans
Uwch Swyddog insport
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Nia Sian Jones
Nia Sian Jones
Uwch Swyddog Cyllid & Phrosiectau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Robyn Wilkins
Robyn Wilkins
Swyddog Uwch - Gwyl Para Chwaraeon
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

 

Ein Swyddogion Partneriaeth Rhanbarthol:

Marcus Politis
Marcus Politis
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gogledd Cymru
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Gareth Mills-Bennett
Gareth Mills-Bennett
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gorllewin Cymru
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Stefano Antoniazzi
Stefano Antoniazzi
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Canolbarth Cymru
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Leif Thobroe
Leif Thobroe
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Canolbarth y De Cymru
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Stephen McGrath
Stephen McGrath
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gwent
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Tîm Llwybr Perfformiad

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau ynghylch athletwyr neu ddigwyddiadau parasport elitaidd, cysylltwch â ni Arweinydd Cyfathrebu, Sam Lloyd.

Nathan Stephens
Nathan Stephens
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Gemma Cutter
Gemma Cutter
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Morgan Jones
Morgan Jones
Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Tomas Martin
Tomas Martin
Cydlynydd Boccia
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Cyfryngau a Chyfathrebu

Sam Lloyd
Sam Lloyd
Arweinydd Cyfathrebu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

Gweithrediadau

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ewch i'n tudalen Cysylltwch â Ni.

Nia Sian Jones
Nia Sian Jones
Uwch Swyddog Cyllid & Phrosiectau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Dr Rachael Newport
Dr Rachael Newport
Uwch Swyddog Mewnwelediad a Dysgu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Charlene Stephens
Charlene Stephens
Swyddog Gweinyddol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Ffion Alexander-Jones
Ffion Alexander-Jones
Swyddog Elusen a Digwyddiadau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Chris Fox
Chris Fox
Swyddog Brand a Marchnata Digidol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo / Nhw

Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol 

James Ledger
James Ledger
Cydlynydd Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Lles a Diogelu

Nathan Stephens
Nathan Stephens
Prif Swyddog Diogelu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Morgan Jones
Morgan Jones
Dirprwy Swyddog Diogelu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: