dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Ein Tîm

Mae tîm cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio i wella neu greu mynediad i weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) i bobl anabl ledled Cymru. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Fiona Reid
Fiona Reid
Prif Swyddog Gweithredol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi / Ms

Partneriaethau Effeithiol


Mae partneriaethau effeithiol yn canolbwyntio ar y werth ychwanegol a chymorth y gellir ei ddarparu i sefydliadau neu unigolion ni waeth ble y maent, neu beth maent yn canolbwyntio arno o fewn y llwybr. Mae meysydd datblygu allweddol yn gysylltiedig â Mewnwelediad a Dysgu (Dysgu mwy am Mewnwelediad a Dysgu), Addysg a Hyfforddiant (Dysgu mwy am Addysg a Hyfforddiant), brandio a marchnata cynhwysol (Dysgu mwy am Farchnata Cynhwysol), a rhaglenni insport (Dysgu mwy am insport).

Tom Rogers
Tom Rogers
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Phartneriaethau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Donna Bullivant-Evans
Donna Bullivant-Evans
Uwch Swyddog insport
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Dr Rachael Newport
Dr Rachael Newport
Uwch Swyddog Mewnwelediad a Dysgu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Chris Fox
Chris Fox
Swyddog Brand a Marchnata Digidol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo / Nhw
Charlene Stephens
Charlene Stephens
Swyddog Gweinyddol
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Ffion Alexander-Jones
Ffion Alexander-Jones
Swyddog Cyllid ac Elusen
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

 

I gael rhagor o wybodaeth am bartneriaethau effeithiol:

Cysylltwch â'r Tîm Partneriaethau Effeithiol


Llwybrau Actif


Mae ein darpariaeth Llwybrau Actif yn cynnwys anabledd nad yw’n elitaidd a chwaraeon cynhwysol, gan gynnwys Clwb insport (Dysgu rhagor am insport), y Llwybr Gweithgaredd Anabledd Iechyd (Dysgu mwy am yr HDAP), a Ewch Allan, Byddwch Actif (EABA) (Dysgu rhagor am EABA).

Gemma Cutter
Gemma Cutter
Pennaeth Llwybrau Gweithredol
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Marcus Politis
Marcus Politis
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gogledd Cymru
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Gareth Mills-Bennett
Gareth Mills-Bennett
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gorllewin Cymru
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Stefano Antoniazzi
Stefano Antoniazzi
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Canolbarth Cymru
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Leif Thobroe
Leif Thobroe
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Canolbarth y De Cymru
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Stephen McGrath
Stephen McGrath
Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol - Gwent
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Mary FitzMeilton
Mary FitzMeilton
Swyddog Addysg a Hyfforddiant
Ysgrifennwch ataf Saesneg

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am weithgarwch corfforol ac ymgysylltiad cynnar mewn chwaraeon:

Cysylltwch â'r Tîm Llwybrau Actif


Datblygu Perfformiad


Mae darpariaeth Datblygu Perfformiad yn cynnwys llwybrau anabledd elitaidd a pharasport, (trwy'r Gemau Paralympaidd a'r Gymanwlad), ac mae'n cysylltu â chyfleoedd Olympaidd Byddarol, Virtus ac Olympaidd Arbennig.

 

 

Nathan Stephens
Nathan Stephens
Pennaeth Datblygu Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Morgan Jones
Morgan Jones
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Robyn Wilkins
Robyn Wilkins
Uwch Swyddog Rheoli Digwyddiadau Para Chwaraeon
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Tomas Martin
Tomas Martin
Cydlynydd Boccia
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â datblygu perfformiad:

Cysylltwch â'r Tîm Datblygu Perfformiad

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau ynghylch athletwyr neu ddigwyddiadau parasport elitaidd, cysylltwch â'n Arweinydd cyfathrebu, Sam Lloyd.


Prosiectau

Mae ChAC yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i sicrhau newid cynhwysol ac mae hyn yn aml yn dechrau fel gwaith prosiect. Mae dod â chyfleoedd newydd i Gymru, sefydlu dysgu fydd yn creu cynaliadwyedd ac etifeddiaeth, a gwreiddio’r gwaith hwn ar hyd y llwybr yn gwneud gwahaniaeth i’r ddarpariaeth. Mae Chwarae Gyda'n Gilydd (Dysgu mwy am Chwarae Gyda'n Gilydd) a digwyddiadau Cyfres insport SPAR (Dysgu mwy am Ddigwyddiadau Cyfres insport) yn bwysig o sicrhau bod y llwybr yn fwy hygyrch.

Nia Sian Jones
Nia Sian Jones
Rheolwr Prosiectau
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi
Dr Libby Steele
Uwch Swyddog Chwaraeon Byddar
Ysgrifennwch ataf English neu BSL
Stefano Antoniazzi
Stefano Antoniazzi
Uwch Swyddog Chwaraeon Nam Deallusol
Ysgrifennwch ataf Gymraeg neu Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
James Ledger
James Ledger
Swyddog Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol a Chwaraeon Nam ar y Golwg
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud prosiectau Chwaraeon Anabledd Cymru

Cysylltwch â'r Tîm Prosiectau


Cyfryngau a Chyfathrebu

Sam Lloyd
Sam Lloyd
Arweinydd Cyfathrebu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol

Mae’r Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol (BIC) yn grŵp o unigolion sydd wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon anabledd yng Nghymru. Mae'r BIC yn cyfrannu lleisiau pobl ifanc anabl at ddatblygiad prosiectau a strategaethau Chwaraeon Anabledd Cymru.

Dysgwch fwy am y BIC

James Ledger
James Ledger
Swyddog Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol a Chwaraeon Nam ar y Golwg
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Lles a Diogelu

Nathan Stephens
Nathan Stephens
Prif Swyddog Diogelu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Morgan Jones
Morgan Jones
Dirprwy Swyddog Diogelu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo
Donna Bullivant-Evans
Donna Bullivant-Evans
Dirprwy Swyddog Diogelu
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: Hi

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: