Influence, include, inspore, inpsort: DSW Mission

Strategaeth Chwaraeon Anabledd Cymru

Gweledigaeth y Sector

"Cenedl Actif lle gall Pawb Fwynhau Chwaraeon am Oes"

Ein pwrpas

Sicrhau bod pobl anabl yr un mor debygol o gael mwynhad gydol oes o weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) â phobl nad ydynt yn anabl

Cenhadaeth ChAC

Dylanwadu, cynnwys, ysbrydoli, insport

Datganiadau Gwerth

 

Hyrwyddo Pawb

Rydym yn credu mewn cyfle ystyrlon, amrywiaeth eang a chyflawniad gwych, gyda phobl yn ganolog ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Balch o’n Cymreictod

Gyda’n gilydd rydym yn ymroddedig, angerddol a chroesawgar.

Gwerthfawrogi Twf

Rydym yn gwrando ac yn dysgu; rydym yn meithrin, rhannu a chefnogi.

Tynnu Sylw at Bosibilrwydd

Rydym yn uchelgeisiol, creadigol a dyfeisgar.

 

Blaenoriaethau Strategol

  1. Sefydlu partneriaethau effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol.
  2. Grymuso gweithlu cynhwysol.
  3. Galluogi llwybrau cynhwysol cadarn.
  4. Tyfu fel sefydliad iach ac atebol sy’n flaenllaw yn y sector.
Mwy yn yr Adran hon:

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: