Disability Sport Wales Awards
Hyrwyddo Pawb

Gwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae’n deyrnged i’r gwaith y mae Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol, a sefydliadau partner wedi’i wneud i wreiddio cyflawniadau pobl anabl yn wirioneddol ym mhob un o’u categorïau gwobrau, ein bod yn credu nad oes angen Gwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru mwyach fel yr oedd.

Mae dwy wobr, fodd bynnag, y byddwn yn parhau i’w gwneud er cof am ddau berson a roddodd gymaint o’u hamser, eu dylanwad a’u gwybodaeth i wneud chwaraeon anabledd yng Nghymru yr hyn ydyw heddiw. Dau berson a fydd bob amser yn arwyddocaol i ChAC a'n taith.

 

 

 

 


 

Hanes Gwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru

2023

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobr Cyflawniad Oes Jim Munkley 2023 ac Athletwr Newydd y Flwyddyn yn ystod Gala Elusennol Chwaraeon Anabledd Cymru Ni ar 19 Hydref 2023.

 • Gwobr Athletwr Newydd y Flwyddyn (gyda Bwrsariaeth Gareth John)
  ENILLYDD - Rhys Darbey
  YN Y ROWND DERFYNOL - Funmi Oduwaiye, Tomi Roberts Jones, Grace Williams
 • Gwobr Cyflawniad Oes Jim Munkley
  ENILLWYR - Jayne Osman a Sue Robinson2019

 • Clwb insport y Flwyddyn noddir gan Strachan Sports Travel
  ENILLYDD - Twisters South Wales Trampoline Club
  YN Y ROWND DERFYNOL - Llanelli Warriors Club, Valleys Gymnastics Club
   
 • Gwobr Ysbrydoli fy Siwrne noddir gan Admiral
  ENILLYDD - John Wilson, Linda Evans, Marilyn Darney and Port Talbot Ladies Bowls Club am ysbrydoli Julie Thomas
  YN Y ROWND DERFYNOL - Elan Williams, Richard Evans
   
 • Athletwr Newydd y Flwyddyn noddir gan General Dynamics UK
  ENILLYDD - Lily Rice
  YN Y ROWND DERFYNOL - Joshua Stacey, Benjamin Pritchard
   
 • Athletwr Gwryw y Flwyddyn noddir gan Sinclair Group
  ENILLYDD - Philip Pratt
  YN Y ROWND DERFYNOL - James Ball, Matt Bush
   
 • Athletwraig Benywaidd y Flwyddyn noddir gan Brisfygol Fetropolitan Caerdydd
  ENILLYDD - Menna Fitzpatrick
  YN Y ROWND DERFYNOL - Hollie Arnold, Olivia Breen
   
 • Gwobr Cyflawniad Oes Jim Munkley
  ENILLYDD - Dilys Price 

2018

 • Athletwr Newydd y Flwyddyn noddir gan General Dynamics UK
  ENILLYDD - Chris Lloyd
  YN Y ROWND DERFYNOL - Benjamin Pritchard, Fran Smith
   
 • Gwobr Trawsnewid Bywydau noddir gan Admiral
  ENILLYDD - Mair Eluned
  YN Y ROWND DERFYNOL - John Pritchard, Neil Roberts
   
 • Clwb insport y Flwyddyn noddir gan Arriva Trains Wales Trenau Arriva Cymru
  ENILLYDD - Bangor Gymnastics Club​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Aberystwyth Basketball Club, Cardiff City Table Tennis Club​​​​​​​
  ​​​​​​​
 • Athletwr Gwryw y Flwyddyn noddir gan Genero
  ENILLYDD - James Ball​​​​​​​​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Jordan Howe, Kyron Duke
   
 • Athletwraig Benywaidd y Flwyddyn noddir gan Strachan Sports Travel
  ENILLYDD - Olivia Breen​​​​​​​​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Hollie Arnold, Jodie Grinham
   
 • Gwobr Cyflawniad Oes
  ENILLYDD - Jim Munkley MBE

2017

 • Athletwr Newydd y Flwyddyn noddir gan General Dynamics UK
  ENILLYDD - Menna Fitzpatrick
  YN Y ROWND DERFYNOL - Julie Thomas, Matthew Williams
   
 • Gwobr Trawsnewid Bywydau sponsored by Arriva Trains Wales Trenau Arriva Cymru
  ENILLYDD - Debbie Bashford
  YN Y ROWND DERFYNOL - Gwenan Williams, Heather Sargent
   
 • Clwb insport y Flwyddyn noddir gan Engagesport
  ENILLYDD - Rebounders Trampoline Club​​​​​​​​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Aberystwyth Basketball Club, Rhiwbina Squash and Racketball Club
   
 • Athletwr Gwryw y Flwyddyn noddir gan Genero
  ENILLYDD - Rob Davies​​​​​​​​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Aaron Moores, Aled Sion Davies, Phil Pratt
   
 • Athletwraig Benywaidd y Flwyddyn noddir gan Strachan Sports Travel
  ENILLYDD - Hollie Arnold​​​​​​​​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Denise Smith, Jodie Grinham, Rachel Morris, Sabrina Fortune
   
 • Gwobr Cyflawniad Oes
  ENILLYDD - Roy Court

2016

 • Gwobr Trawsnewid Bywydau noddir gan Admiral
  ENILLYDD - Lee Coulson
  YN Y ROWND DERFYNOL - Ieuan Coombes, John Wilson
   
 • Clwb insport y Flwyddyn noddir gan Total Teamwear
  ENILLYDD - Ynys Môn Gymnastics Club​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Special Olympics Cardiff and Vale Kayaking Club, West Wales Cycle Racing Team
   
 • Athletwr Newydd y Flwyddyn noddir gan General Dynamics UK
  ENILLYDD - Tom Matthews​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Menna Fitzpatrick, Harri Jenkins
   
 • Athletwr Gwryw y Flwyddyn noddir gan Genero
  ENILLYDD - Aled Sion Davies​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Robert Davies, Jacob Thomas
   
 • Athletwraig Benywaidd y Flwyddyn noddir gan Strachan Sports Travel
  ENILLYDD - Hollie Arnold​​​​​​​
  YN Y ROWND DERFYNOL - Fran Bateman, Sabrina Fortune
  ​​​​​​​
 • Gwobr Cyflawniad Oes
  ENILLYDD - Jeff Savory

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: