dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Mewnwelediad ac Adnoddau

To capture the voices of disabled people in Wales, understand the impact of our work, and identify areas for improvement, Disability Sport Wales carries out qualitative and quantitative research and creates meaning from this data in the form of insight. 

This page contains relevant research, including all studies commissioned, published, and released by us or in partnership, along with our insight and evaluation reports. 


Hidlo:

Outcomes of GOGA Phase Two

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 02-07-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Outcomes of GOGA Phase Two

Dynamos Cricket sessions at Gwersyllt CC

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-03-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Dynamos Cricket sessions at Gwersyllt CC

Increasing opportunities for disabled school children through workshops and work experience with Newport Live

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-03-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Increasing opportunities for disabled school children through workshops and work experience with Newport Live

Lewis - The Importance of Embedding Inclusive Sport and Physical Activity within Community Provision

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-03-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Lewis - The Importance of Embedding Inclusive Sport and Physical Activity within Community Provision

Powys The Outdoor Partnership - Inclusive Climbing Case Study

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-03-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Powys The Outdoor Partnership - Inclusive Climbing Case Study

Tŷ Coch Boccia Project

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-03-2024

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Tŷ Coch Boccia Project

Astudiaeth Achos Chwaraeon Anabledd Cymru: Stephen Morris

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 04-12-2023

Mae Stephen Morris yn Rhedwr Pellter Canol T20 Paralympaidd hynod lwyddiannus o Gymru. Cynrychiolodd Brydain Fawr yn y ras 1500m T20 yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012 a Gemau Paralympaidd Rio 2016.

download Lawrlwythwch (Dwyieithog)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: �Astudiaeth Achos Chwaraeon Anabledd Cymru: Stephen Morris

Contextualisation of the Get Out Get Active (GOGA) programme within Wales

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 03-11-2023

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Contextualisation of the Get Out Get Active (GOGA) programme within Wales

Federation of Disability Sport Wales Annual Report 2022-23

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 06-10-2023

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Federation of Disability Sport Wales Annual Report 2022-23

Case Study: Inclusive Summer Camps

Astudiaeth AchosPDF
Cyhoeddwyd ar: 01-09-2023

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Case Study: Inclusive Summer Camps

Disability Sport Wales School Sport Survey Report

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 05-12-2022

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Disability Sport Wales School Sport Survey Report

DSW Club Survey March and September 2022 Report

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 24-10-2022

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: DSW Club Survey March and September 2022 Report

Digital Classroom Report

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 24-10-2022

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Digital Classroom Report

Federation of Disability Sport Wales Annual Report 2021-22

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 03-10-2022

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Federation of Disability Sport Wales Annual Report 2021-22

Toyota Parasport Fund in Wales Report 2020-21

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 22-09-2022

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Toyota Parasport Fund in Wales Report 2020-21

KPI Measures Report 2020-21

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 20-09-2021

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: KPI Measures Report 2020-21

Involvement in Physical Activity during Covid-19 Survey Report

AdroddiadPDF
Cyhoeddwyd ar: 05-07-2021

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Involvement in Physical Activity during Covid-19 Survey Report

Snacktivity Picture Board

AdnoddPDF
Cyhoeddwyd ar: 05-11-2020

download Lawrlwythwch (Saesneg yn unig)Share Rhannwch y cyhoeddiad hwn
Logo: Snacktivity Picture Board

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: