dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Llun: Enillwr BC4 Tomas Martin (chwith) ac Ioan Williams (de).

Penderfynwyd ar bencampwr pob dosbarth trwy y gorau allan o dair gystadleuaeth. Arweiniodd hyn at gemau o safon uchel wrth i’r chwaraewyr ddysgu mwy am gryfderau a gwendidau eu gwrthwynebwyr drwy gydol y rowndiau.

Dychwelodd Rachel Bailey, Sian Jones, Mark Roderick, Gareth Stafford a Tomas Martin i’r cwrt yn fuan ar ôl cystadlu yn nigwyddiad Challenger yng Ngogledd Iwerddon ym mis Mawrth. I eraill roedd Pencampwriaethau Cymru yn ddychweliad i boccia ar ôl cyfnod hirach.

Llun: Enillwr BC2 Luke Walsh (chwith) a Sian Jones (de)

Roedd y gemau yn arbennig a braf gweld talent ifanc newydd yn ennill gêm yn erbyn chwaraewyr mwy profiadol. Perfformiodd Rhys Sansom, Sian Jones, Gareth Stafford/Gill Stafford ac Ioan Williams i gyd yn dda gan sicrhau bod pencampwr pob dosbarth yn haeddu ennill eu teitl. Yn y pen draw sicrhaodd Rachel Bailey deitl BC1 gyda buddugoliaeth o 2-1, tra bod Luke Walsh (BC2), Mark Roderick/Rhianna Davies (BC3) a Tomas Martin (BC4) i gyd wedi ennill 2-0 dros eu gwrthwynebwyr.

Mae sylw nawr yn troi at yr Ŵyl Para Chwaraeon lle bydd Pencampwriaeth Boccia Timau a Pharau y DU yn cael ei chynnal yn ystod yr haf. Mae’r Pencampwriaeth yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod (dydd Mercher 10fed a dydd Iau 11eg Gorffennaf 2024) a bydd y twrnamaint yn cynnwys llu o gystadlaethau gan gynnwys parau a thimau.

Llun: Pencampwraig BC1 Rachel Bailey (chwith) a Rhys Sansom (de)

 

Pencampwyr Cymru 2024

  • Rachel Bailey (BC1)
  • Luke Walsh (BC2)
  • Mark Roderick and Rhianna Davies (BC3)
  • Tomas Martin (BC4)

Llun: O'r chwith i'r dde: Nathan Stephens, enillwyr BC3 Mark Roderick a Rhianna Davies, a Morgan Jones.


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon ElitaiddBoccia

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: