dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Representatives from Welsh Rugby Union, Disability Sport Wales, and Llewod y Bont Rugby team stand on a grass rugby training pitch. The four men are standing, smiling, and looking directly at the camera. In front of them are poles, rugby balls of various sizes and textures, a soft bell ball, and a collection of other smaller pieces of equipment. This is the sport equipment supplied by Disability Sport Wales to Llewod y Bont for winning the Inclusive Provision Survey completion draw.

 

 

Darganfyddwch fwy am enillwyr gorffenol, Llewod y Bont

Llewod y Bont, tîm rygbi gallu cymysg ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn oedd enillwyr ein raffl yn yr holidaur cymunedol gorffenol, yn dderbyn gwerth £500 o gefnogaeth, a ddarparwyd trwy dalebau Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd o £250 a gwerth £250 o offer a ddanfonwyd yn syth i’r clwb!

Ymwelodd Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru, Marcus Politis â'r clwb yn ddiweddar i gwrdd â'r hyfforddwyr, dosbarthu'r offer, ac i ddysgu mwy am y cyfle gwych i bobl anabl yn eu cymuned leol!!

Yn ddiweddar enillodd Llewod y Bont, tîm rygbi gallu cymysg ein harolwg cymunedol a derbyniodd werth £250 o Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd a £250 o offer i'w clwb.

Aeth ein Uwch Swyddog Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru i gwrdd â'r hyfforddwyr a cyflwyno’r offer!! 

Yn y llun or dde i'r chwith, Darren Owen (Prif Hyfforddwr), Marcus Politis (DSW), Paul Mullins (Hyfforddwr) a Ollie Coles (Swyddog Ymgysylltu Rygbi).

Mae'r clwb yn cyfarfod yng Nghlwb Rygbi Porthaethwy ar yr ail ddydd Sul o bob mis 11:00yb – 12:30yp. Mae sesiwn mis Medi ar 17 Medi oherwydd Triathlon Ynys Môn. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae brechdan ‘panad’ a bacwn am ddim sy'n gorfod bod y fargen orau yn y dref!!

Dywedodd y prif hyfforddwr Darren “Roeddem yn gweithio gyda’r prosiect Coed Lleol ar Ynys Môn gan eu bod yn defnyddio ein cyfleusterau a’r coedwig lleol felly fe wnaethom eu gwahodd i lawr am sesiwn rygbi ac fe ddatblygodd o’r fan honno. Rydym wrth ein bodd gyda’r gwobrau gan ein bod yn gweld ein hunain yn ganolbwynt i’r ynys, y gymuned a chwaraeon anabledd. Rydyn ni’n mwynhau rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned ac mae hynny’n hynod bwysig i mi a’r clwb”.

Mae Ollie Coles, swyddog ymgysylltu rygbi Gogledd Cymru wrth ei bodd gyda datblygiad Llewod y Bont, “Dyma enghraifft wych o waith traws-sefydliadol gan fod Gogledd Cymru yn rhanbarth heriol, mae hwn yn glwb gwych ac wedi gwneud rygbi yn hygyrch i bawb. ”

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn rygbi, gollwng neges i Glwb Rygbi Porthaethwy ar gyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch Darren yn uniongyrchol ar darrenowen75@yahoo.com  os hoffech ragor o wybodaeth.


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolUndeb Rygbi Cymru (URC)Gogledd Cymru ActifRygbi

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: