dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Gydlynydd Addysg a Hyfforddiant trefnus a rhagweithiol sydd â’i ffocws ar dîm, gyda sgiliau rhyngbersonol eithriadol a chryfderau amlwg mewn trefniadaeth i gefnogi’r gwaith o ddarparu addysg a hyfforddiant i ymgorffori cynhwysiant ym mhob rhan o’r cyfleoedd gweithgarwch corfforol (a chwaraeon) yng Nghymru. Mae'r rôl hon yn rhan allweddol o ddatblygu gweithlu cynhwysol sy'n hyrwyddo cynhwysiant a datblygu llwybrau cynhwysol ar gyfer pobl anabl yng Nghymru.

Bydd y rôl yn cefnogi cyflwyno a datblygu addysg a hyfforddiant cynhwysol yng Nghymru i ymgorffori cynhwysiant ym mhob rhan o gyfleoedd gweithgarwch corfforol (a chwaraeon). Bydd hyn yn cynnwys cydlynu darpariaeth rhaglenni addysg a hyfforddiant Cenedlaethol o fewn gweithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) yng Nghymru a gweinyddu'r broses archebu. Gweinyddu'r cyfleoedd addysg a hyfforddiant, a'r gweithlu tiwtoriaid, fydd craidd rhaglen waith deiliad y swydd.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch yr hysbyseb swydd lawn yma.


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolJob VacancyAddysg a Hyfforddiant

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: