dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Harrison Walsh (DSW Athlete), Nathan Stephens (Performance Pathway Senior Officer), Chris Law (Clinical director at Orthotix) & Hayley Huntley (Managing Director at Orthotix) stand together in front of an illuminated Orthotix logo at Orthotix' headquarters in Cardiff, Wales

Llun: [O'r chwith i'r dde] Harrison Walsh (Athletwr ChAC), Nathan Stephens (Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad), Chris Law (Cyfarwyddwr Clinigol yn Orthotix) a Hayley Huntley (Rheolwr Gyfarwyddwr yn Orthotix)


Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi sefydlu cytundeb partneriaeth unigryw gyda Orthotix. Bydd hyn yn golygu y bydd y busnes o Gaerdydd yn dod yn gyflenwr swyddogol fframiau anafiadau chwaraeon, cymorth orthopedig a dyfeisiau adsefydlu tan 2024.

Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) yw’r sefydliad arweiniol ar gyfer gweithgarwch corfforol anabledd (gan gynnwys chwaraeon) yng Nghymru. Mae ChAC yn creu ac yn cefnogi cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn ffordd fwy corfforol o fyw ar lefel gymunedol, yn ogystal â thalent sy'n cystadlu mewn chwaraeon anabledd a phara-chwaraeon ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cefnogi mwy na miliwn o gyfleoedd bob blwyddyn i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda mwy na 750 o glybiau a sesiynau ledled Cymru, o saethyddiaeth i godi pwysau, maen nhw wedi creu cyfleoedd cynhwysol i bawb.

Bydd y bartneriaeth newydd yn galluogi i ‘athletwyr llwybr perfformiad ChAC a gyllidir’ elwa o wasanaethau clinigol arbenigol a fframiau meddygaeth chwaraeon arbenigol dros gyfnod o ddwy flynedd.

Nathan Stephens (Performance Pathway Senior Officer) & Hayley Huntley (Managing Director at Orthotix) stand in front of an illuminated Orthotix logo at Orthotix' headquarters in Cardiff, together holding up a Disability Sport Wales jersey.

Bydd tîm meddygol ChAC nawr yn gallu atgyfeirio unrhyw athletwyr llwybr sydd angen fframiau orthotig arbenigol i’r cyfleuster clinigol newydd gan Orthotix, sy’n cael ei weithredu gan Orthotydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Clinigol – Chris Law. 

Mae’r clinig a lansiwyd yn ddiweddar, sydd bellach ar agor i’r cyhoedd, wedi cael ei sefydlu er mwyn galluogi gwell mynediad i ddyfeisiau meddygol dosbarth 1 y mae eu gwir angen.  

Bydd yn galluogi cleifion i gael eu mesur, eu ffitio a'u cyflenwi â chynnyrch sydd wedi’i gymeradwyo’n feddygol ar gyfer cyflyrau ac anafiadau orthopedig amrywiol. Mae'r clinig yn cynnig slotiau galw heibio dyddiol i’r cyhoedd (Llun-Gwener) ac apwyntiadau dyddiadur ar gyfer gofynion cynnyrch mwy technegol.

Mae'r cytundeb yn golygu bod Chwaraeon Anabledd Cymru yn cwblhau rhestr nodedig o frandiau chwaraeon elitaidd sydd wedi ffurfio partneriaeth ag Orthotix yn ddiweddar. Bydd pob un o’r rhain nawr yn elwa o hygyrchedd i gynnyrch sy’n flaengar yn y farchnad a gwasanaethau clinigol proffesiynol i’w hathletwyr.

Meddai Hayley Huntley, Rheolwr Gyfarwyddwr Orthotix:

“Mae Chwaraeon Anabledd Cymru ac Orthotix yn cyd-fynd o ran agweddau strategol. Rydyn ni'n rhannu athroniaethau sy'n hyrwyddo cenedl actif lle gall pawb gael mwynhad oes o chwaraeon. Bydd ein partneriaeth yn helpu i gefnogi llesiant pobl anabl, gan sicrhau eu bod mor debygol o gael mwynhad gydol oes o weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) â phobl nad ydynt yn anabl.”


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon ElitaiddLlwybr PerfformiadOrthotix

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: