I nodi Diwrnod Boccia Genedlaethol ar 27 Medi, mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn eich gwahodd i ddod i adnabod ein Cydlynydd Boccia, Tomas Martin!

 

Beth yw eich rôl gyda ChAC?

"Fi yw Cydlynydd Boccia ar gyfer ChAC, fy rôl yw datblygu'r gamp yng Nghymru a chefnogi gweithgaredd cymunedol a darganfod pobl newydd i ymgysylltu â'r llwybr."

Pam cymryd rhan yn Boccia?

"Mae Boccia yn gynhwysol iawn ac yn addas ar gyfer pob gallu. Os ydych chi'n hoffi her, yna mae'r gamp yma ar eich cyfer chi - rwy'n eich annog i roi gynnig arni!"

Beth mae Boccia yn ei olygu i chi?

"Mae Boccia wedi bod yn hanfodol i helpu fi deimlo’n perthyn i weithgaredd lle rydw i'n gyfartal â phawb arall. Mae Boccia wedi rhoi cyfleoedd i mi fel athletwr sy'n cynrychioli fy ngwlad i ddilyn gyrfa. Mae hefyd wedi rhoi llawer o fanteision cymdeithasol i mi fel gwneud ffrindiau oes. Boccia yw fy mywyd."

Tomas Martin
Tomas Martin
Cydlynydd Boccia
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Darganfod Boccia

Cafodd Boccia ei ymarfer am flynyddoedd lawer fel gweithgaredd hamdden cyn cael ei gyflwyno yng Ngemau Paralympaidd Efrog Newydd 1984 fel camp gystadleuol. Mae'n un o ddim ond dwy gamp Paralympaidd nad oes ganddynt gymar Olympaidd, ochr yn ochr â Goalball.

Dysgwch fwy am Boccia


Pynciau yn yr erthygl hon:
Boccia

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: