dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Llun: Menna Fitzpatrick o’r Paralympiad. Chwith: gyda'i medalau Arian ac Efydd o Gemau Paralympaidd Gaeaf Beijing 2022. Ar y dde: Menna ar waith yn Beijing 2022.

 

Ymunwch â ni am noson o weithdai a rhwydweithio i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnal digwyddiad gyda’r diben o gefnogi cyfranogiad menywod mewn chwaraeon.


Beth fydd y digwyddiad yn ei gwmpasu?

Trwy gydol y digwyddiad bydd nifer o weithdai yn cael eu cyflwyno yn canolbwyntio ar gefnogi cyfranogiad merched mewn chwaraeon. Ein nod yw cyflwyno’r rhain, yn gynhwysol (ond nid yn benodol i anabledd) a chynnig profiad gwych wrth ddatblygu’r wybodaeth am sut i gefnogi cyfranogiad menywod mewn gweithgaredd corfforol gan gynnwys chwaraeon.

Bydd y gweithdai 30 munud yn seiliedig ar y canlynol:

  • Taith Athletwr yn cael ei chyflwyno gan Paralympiad Menna Fitzpatrick
  • Gweithdy wedi’i gyflwyno gan Lora Roberts MChrio LRCC
  •  Gweithgaredd lles cynhwysol
  • Cyfle i rwydweithio a lluniaeth ​​​

 

Menna Fitzpatrick

Taith Athletwr gan Menna Fitzpatrick

Lora Roberts MChiro LRCC

Gweithdy gan Lora Roberts MChiro LRCC


Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae’r sesiynau’n agored ac ar gael i fenywod a chynghreiriad o gymunedau ar bob lefel o weithgarwch corfforol gan gynnwys chwaraeon.

 

Llinell Amser Digwyddiad

5:30y.p. – Cyrraedd a lluniaeth
6-7:30y.p. – Gweithdai
7:30-8y.h. – Rhwydweithio a Lluniaeth

 

Cofrestru

Mae lleoedd yn gyfyngedig. Cofrestrwch ymlaen llaw drwy Eventbrite:

Corfrestrwch yn Eventbrite


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon CymunedolChwaraeon ElitaiddMenna Fitzpatrick

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: