dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd


Enwebwyd y pencampwr Paralympaidd a phencampwr dwbl Gemau’r Gymanwlad(gan ennill aur yn y Naid Hir T38 yn 2018 yn Awstralia ac aur yn y T37/38 100M yn2022 yn Birmingham) ar gyfer gwobr Chwaraeon gan y cyhoedd, ochr yn ochr â TîmPêl-droed Cenedlaethol Cymru a chwaraewr snwcer Liam Davies.

Yna dewiswyd rhestr fer o dri gan Bwyllgor Ymgynghorol Gwobrau Dewi Sant, gydagenillydd pob categori yn cael ei ddewis gan Brif Weinidog Cymru, Mr Mark Drakeford.

Roedd y chwaraewr pêl-fasged cadair olwyn Kai Hamilton Frisby – sy’n 16 oed, yndod o Aberystwyth ac yn gynharach eleni wedi cymryd rhan yn Her Rickshaw Plant Mewn Angen y BBC – hefyd ar restr fer Gwobr Person Ifanc Dewi Sant.

“Mae Olivia Breen wedi bod yn ffigwr amlwg ym myd chwaraeon Paralympaidd ersblynyddoedd lawer. Mae hi’n fodel rôl i gynifer o unigolion, nid yn unig i athletwyranabl ond i’r sector chwaraeon cyfan,” meddai Nathan Stephens, Uwch SwyddogLlwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru.

“Roedd ei llwyddiant anhygoel yng Ngemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham yn un o eiliadau mwyaf nodedig Chwaraeon Anabledd Cymru yn y Gemau. Daeth hollwaith caled a phenderfyniad Olivia at ei gilydd wrth iddi groesi’r llinell, ac roedd y mynegiant ar ei hwyneb yn dweud y cyfan. Y diwrnod hwnnw rhannwyd ei chyffro a'illawenydd ar draws y genedl.

“Mae Chwaraeon Anabledd Cymru mor falch o’r hyn mae hi wedi’i gyflawni, ac ynhynod ddiolchgar am yr hyn y mae’n ei roi yn ôl i’r gymuned Gymraeg. Mae cael eihenwebu ar gyfer Gwobr Dewi Sant ar gyfer Chwaraeon yn glod anhygoel ac yn wiryn dangos yr effaith y mae’n ei chael ar y sector chwaraeon yng Nghymru a thuhwnt.

“Mae Livvy yn haeddu’r holl gydnabyddiaeth am ei brwdfrydedd parhaus a’rcyhoeddusrwydd cadarnhaol y mae’n ei roi i chwaraeon anabl a gweithgarwchcorfforol.”


Pynciau yn yr erthygl hon:
Chwaraeon ElitaiddLlwybr PerfformiadInspiring StoriesGemau ParalympaiddGemau GymanwladOlivia BreenDeaf / Hearing ImpairedAthletau CymruSport WalesAthletauRunningTrack

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: