dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

LLWYDDIANT CYMRU YNG

Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd 2023

Lleoliad: Berlin, Yr Almaen​​​​​​​  🇩🇪

Pryd: 17 - 25 Mehefin 2023

 

Cyfrannodd athletwyr o Gymru 7 medal at gasgliad cyffredinol Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr. Llongyfarchiadau enfawr i’r holl athletwyr a gynrychiolodd Brydain Fawr a Chymru yn Berlin eleni!

AUR
 • Bleddyn Gibbs - Codi Pŵer
 • Ethan Orton - Cystadleuaeth Senglau Badminton  
 
ARIAN
 • Ethan Orton - Cystadleuaeth Timau Badminton

 • Llinos Gilmore Jones - Cystadleuaeth Senglau Bocce

 • Llinos Gilmore Jones - Cystadleuaeth Timau Bocce

 • Michael Beynon - Cystadleuaeth Timau Bocce

 
EFYDD
 • Joshua Longbottom - Taflu Maen

Dewch i gwrdd â’n chwe athletwr o Gymru sydd wedi’u dewis i gynrychioli Prydain Fawr yng Ngemau Haf y Byd y Gemau Olympaidd Arbennig 2023:

Bleddyn Gibbs
Bleddyn Gibbs
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
"Rydw i mor gyffrous ac mor falch o fod yn rhan o Dîm Prydain Fawr. Rydw i'n mynd i ymdrechu'n galed iawn i ennill medal!"
Ethan Thomas Orton
Ethan Thomas Orton
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
"Rydw i'n falch o fod yn cynrychioli Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr a gwneud fy ngorau!"
John Hayes
John Hayes
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
"Mae'n anhygoel cael fy newis. Rydw i'n gyffrous am fod yn cystadlu ar Lwyfan y Byd a chwrdd â ffrindiau newydd."
Joshua Longbottom
Joshua Longbottom
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
"Rydw i'n edrych ymlaen at gystadlu yn Berlin a gwneud fy ngorau!"
Llinos Gilmore
Llinos Gilmore
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
“Mae’n wych cael fy newis ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd ag athletwyr o wledydd eraill a dysgu am eu diwylliannau.”
Michael Beynon
Michael Beynon
Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr
"Rydw i'n gyffrous fy mod i wedi cael fy newis i gystadlu ac i gwrdd â ffrindiau newydd!"

Llongyfarchiadau i athletwyr Gemau Olympaidd Arbennig Cymru (SOW) sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain Fawr yng Ngemau Haf y Byd y Gemau Olympaidd Arbennig 2023 yn Berlin rhwng 17 a 25 Mehefin.

ATHLETWYR CYMRU A’U CHWARAEON CYSTADLEUOL:
 • Bleddyn Gibbs, 18, o Aberdaugleddau, Sir Benfro | Codi Pŵer
 • Ethan Thomas Orton, 22 | Badminton
 • Joshua Longbottom, 28 | Llanfihangel Tal y lyn, Aberhonddu | 100m Ras Gyfnewid Gymysg a Thaflu Maen
 • John Hayes, 30 | Abertawe | 100m, 200m a ras gyfnewid
 • Llinos Gilmore Jones, 40 | Llanelli, Sir Gaerfyrddin | Boccia
 • Michael Beynon, 27 | Y Waun, Sir Wrecsam | Boccia

Dymunodd y Prif Weinidog Mark Drakeford “bob llwyddiant” i’r chwe athletwr mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Senedd ar 5ed Mehefin 2023.

Ychwanegodd Dr Stephen Walker, pennaeth y ddirprwyaeth ar gyfer tîm Prydain Fawr: "Dyma'r hufen yn wir. Mynd i Gemau'r Byd yw'r digwyddiad gorau y gallant fynd iddo yn y byd." (BBC Wales)

Gemau Olympaidd Arbennig Cymru yw’r darparwr mwyaf ar raglenni hyfforddi a chystadlu chwaraeon ar gyfer pobl ag anableddau deallusol (dysgu).

Mae mwy o wybodaeth am y Gemau Olympaidd Arbennig ar gael yma: https://www.specialolympics.org

Pob lwc!


Pynciau yn yr erthygl hon:
Inspiring StoriesLearning DisabilitySpecial Olympics Wales

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: