dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru am nodi a recriwtio chwaraewyr yn y Categorïau Dan 14 a Dan 18 ar gyfer Pencampwriaethau Iau Cenedlaethol Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain eleni a gynhelir yn Worcester ar Awst 3ydd a 4ydd 2024.   

  • Cystadleuaeth dan 14 – 14 oed neu iau ar 31 Awst 2024. Yr oedran ieuengaf y gall chwaraewr gofrestru yn y gystadleuaeth dan 14 yw 10 ar adeg y gystadleuaeth

  • Cystadleuaeth dan 18 – 17 oed neu iau ar 31ain Awst 2023. Yr oedran ieuengaf y gall chwaraewr gofrestru yn y gystadleuaeth dan 18 yw 14 am hanner nos ar 31ain Gorffennaf 2023

Bydd treialon ar gyfer timau Dan 14 a Dan 18 yn cael eu cynnal dydd Sul 23 Mehefin 2024 yn Y Cawell Chwaraeon, Canolfan Chwaraeon, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AR. Bydd treialon yn cael eu cynnal rhwng 11yb a 2yp.

I fod yn gymwys i gystadlu dros Gymru rhaid i chi fodloni o leiaf un o’r canlynol:

  • Ganwyd yng Nghymru

  • Yn byw'n barhaol yng Nghymru

  • Mynychu ysgol / coleg / prifysgol sydd wedi'i lleoli yng Nghymru

  • Un neu fwy riant wedi'u geni yng Nghymru (gan gynnwys rhieni mabwysiadol)

  • Chwaraewr Cofrestredig mewn tîm sydd wedi’i leoli yng Nghymru (e.e. y Gynghrair Genedlaethol; Uwch Gynghrair y Merched, Cynghrair y Merched; Cynghrair Iau) yn ystod tymor 2023/24

I gofrestru eich diddordeb i fynychu llenwch y ffurflen trwy glicio ar y ddolen isod:

Ffurflen Treialon Pêl-fasged Cadair Olwyn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch:

Morgan Jones
Morgan Jones
Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad
Ysgrifennwch ataf Saesneg
Cyfeiriwch ataf fel: E / Fe / Fo

Pynciau yn yr erthygl hon:
Chwaraeon ElitaiddLlwybr PerfformiadPêl-fasged Cadair Olwyn

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: