dpm_flag.png Dathlu Mis Balchder Anabledd

Llwybr Gweithgaredd Anabledd Iechyd

Datblygu partneriaeth rhwng iechyd a gweithgaredd corfforol (gan gynnwys chwaraeon)

Dechreuodd y Llwybr Gweithgaredd Anabledd Iechyd (LlGAI) fel cynllun peilot ar y cyd rhwng Chwaraeon Anabledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr GIG, a phartneriaid awdurdodau lleol yn 2014. Ehangwyd y llwybr i Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn 2019, ac yn genedlaethol yn 2022.

 

 

Sefydlwyd y bartneriaeth i greu gwell ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a mwy o gydlyniant rhwng y sector iechyd a’r rhwydwaith chwaraeon yng Nghymru, trwy raglen addysg ac uwchsgilio gweithwyr proffesiynol yn y ddau faes, er mwyn galluogi llwybr claf yn well sy’n dangos ac yn agor cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, gan gynnwys chwaraeon.


Sut mae'r llwybr yn gweithio:

Ffigur 1: Diagram o'r Llwybr Gweithgaredd Anabledd Iechyd

Step one: Patient contact with Healthcare Professional

then either:

  • The patient and their healthcare professional complete the Health Disability Activity Pathway Signposting Form or;
  • The patient is referred to a national exercise referral scheme (NERS). After the patient completes 4-16 weeks of a NERS programme, the patient and healthcare professional can complete the signposting form.

The patient is signposted to a local sport development team, who will contact the patient of their parent/guardian to discuss options available.

This will lead to either:

  • the patient being signposted into suitable local clubs and sessions, and/or;
  • the patient being signposted to get a Leisure Card (or equivalent) which supports accessing local leisure facilities

Cyflawniadau prosiect

Fideo (Saesneg): Straeon Cleifion, a gyhoeddwyd gyntaf gan Chwaraeon Anabledd Cymru a BIPBC GIG Cymru yn 2016.

 

 

Fideo (Saesneg): Straeon Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd, a gyhoeddwyd gyntaf gan Chwaraeon Anabledd Cymru a BIPBC GIG Cymru yn 2016.


Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: