insport Club

The insport Club programme is part of the broader insport project, which aims to support the physical activity, sport, and leisure sectors delivering inclusively of disabled people. 

Disability Sport Wales know that the majority of adults get to experience great quality sport opportunity within a club environment, and that disabled people may not want to just play sport within a disability sport or impairment specific club or session.  The purpose for insport Club is therefore to support clubs in developing their provision so that it includes disabled people with clubs structures which provide the best opportunities to the community, increase participation and membership, enable larger sections of the community to become involved within a voluntary governance role, and continue to provide great sport across Wales.

DSW have therefore developed a Toolkit which is intended to support the development of inclusive thinking, planning, development and delivery by the club so that ultimately they could deliver across the spectrum to disabled and non-disabled people, potentially in a range of different formats.  This toolkit is about good practice across the board, and in doing this will mean that opportunities for involvement in the sport(s) the clubs offer will increase. 

As with the other insport programmes, when the club get involved with insport Club they will be assigned a Case Officer, who will support them through the journey.  The programme consists of four incremental Standards (Ribbon, Bronze, Silver and Gold), against which a series of aims have been identified.  At Gold standard  only  a group of representatives of the club will be invited in to present their journey so far to an independent panel (which will include DSW, Sport Wales and other individuals involved with sport).  The club demonstrate the support for each aim by uploading relevant documents and information to a bespoke portal , and the content of the presentation then serves to illustrate the extent to which philosophies of inclusion have been embedded throughout the organisation, the difference that working towards inclusion has made to them, and to let those involved with sport nationally know what great ideas and practices they have around inclusion.

 

insport Club Standards

 

At each Standard the insport Club logos will be provided to the club for use on their marketing and communications, and they will be promoted through the DSW website as well.  It will mean that if disabled people are looking for a club within their local area, they will know which clubs are better suited to their needs or desire for sport involvement.  In some local authorities having achieved one of the insport Club standards will be beneficial in applying for Community Chest and other local grants.Ready to begin your insport Journey?

To begin work towards the insport Club aims, please get in touch with your local Disability Sport Wales Development Officer.


Club Solutions

We want to ensure that creating an inclusive environment in your sports club is as easy and stress-free as possible, so we’ve put together a number of useful resources and template documents for you to download and use. Take a look at all the resources on http://www.clubsolutions.wales/

Resources for Clubs: http://www.clubsolutions.wales/downloads/


Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: