28th Apr 2021

URDD: Sport Development Vacancies

Urdd Gobaith Cymru is Wales' largest youth organisation, and are currently looking for people who would like to work with them. Follow the link below for a full list of our current vacancies, for which the ability to speak Welsh and English is essential.


Rydym yn chwilio am bobl brwdfrydig i ymuno gyda ni. Dyma restr o swyddi gwag cyfredol yr Urdd.

Current Vacancies | Urdd Gobaith Cymru

 

Swyddogion Datblygu Chwaraeon (x9)

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Chwaraeon (x9 swydd)

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Lleoliadau amrywiol ar draws Cymru

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar gary@urdd.org  

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 30.05.21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Back

What's Your Story?

Twitter

Please share so that we can do all we can in helping Harri get his chair back. https://t.co/JdlHaFu0tz


Harri's keen to retain his title in Poland this June ⭐ #Inspire #Ysbrydoli @harrijenk @BritAthletics https://t.co/tNXsou8OYc


Liv can't wait to put her GB vest on again at the World Para Athletics European Championships ⭐ #Inspirehttps://t.co/YDEcD33y05


Pob lwc @Ljonescycling! https://t.co/Yt4trk7o8h