28th Apr 2021

URDD: Sport Development Vacancies

Urdd Gobaith Cymru is Wales' largest youth organisation, and are currently looking for people who would like to work with them. Follow the link below for a full list of our current vacancies, for which the ability to speak Welsh and English is essential.


Rydym yn chwilio am bobl brwdfrydig i ymuno gyda ni. Dyma restr o swyddi gwag cyfredol yr Urdd.

Current Vacancies | Urdd Gobaith Cymru

 

Swyddogion Datblygu Chwaraeon (x9)

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Chwaraeon (x9 swydd)

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Lleoliadau amrywiol ar draws Cymru

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar gary@urdd.org  

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 30.05.21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Back

What's Your Story?

Twitter

RT “Fel merch, dwi’n torri rhwystrau.” Mae pob un merch yng Nghymru yn haeddu'r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon… https://t.co/EaTc8ExliM


RT Really looking forward to seeing this team launch 😃 It all starts with the coaching and volunteer group though, so… https://t.co/4LVPzCOPe7


RT ‼️ The NYB needs you ‼️ Are you aged 14 - 24 and passionate about helping change the future for disability sport??… https://t.co/rk0sIiCpnB


RT ‼ ️ Mae BIC agaen chi ‼️ Ydych chi'n 14 - 24 oed ac yn angerddol am helpu i newid y dyfodol ar gyfer chwaraeon ana… https://t.co/bQ9irNfidu