Anthony Hughes MBE

Gyda’r tristwch mwyaf rydym yn rhannu’r newyddion am farwolaeth annisgwyl Anthony Hughes MBE ar 30 Rhagfyr 2022. 

Yr oedd yn dad a brawd cariadus; ein Rheolwr Perfformiad, ffrind, cydweithiwr, athletwr, hyfforddwr, ac eiriolwr, pencampwr a llysgennad dros chwaraeon anabledd yng Nghymru a ledled y byd. Roedd ei gyrhaeddiad a'i effaith yn ddiguro.

Roedd ei benderfyniad i sicrhau bod pawb yn cyflawni eu potensial trwy gyfle a thegwch yn ddigyffelyb, a gwnaeth wahaniaeth i gynifer o gannoedd a miloedd o fywydau.

Nid oes unrhyw eiriau i fynegi'r golled, y tristwch a'r anghrediniaeth a ddaw yn sgil y newyddion yma. Bydd colled ar ôl Ant bob amser, ond byddwn yn parhau i frwydro am yr etifeddiaeth yr oedd yn credu mewn - Cymru lle mae tegwch wrth wraidd chwaraeon a lle mae gan bawb yr hawl i gyflawni eu potensial.

Dysgodd Ant gymaint o wersi i ni i gyd, fe ysbrydolodd, a rhoddodd gymaint o wybodaeth i ni drwy adrodd ei straeon, a byddwn yn ei anrhydeddu yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod gyda straeon am ei fywyd, ei effaith a’i etifeddiaeth.

Mae ein meddyliau gyda’i deulu ar yr adeg hynod anodd yma..


Pynciau yn yr erthygl hon:
CyffredinolChwaraeon ElitaiddLlwybr Perfformiad

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: