Ymuno

Dewch o hyd i'ch Clwb insport agosaf

Mae mwy na 170 o glybiau ar draws y wlad wedi cyrraedd Safon RhubanClwb insportneu uwch, gan ddarparu cyfleoedd cynhwysol ac anabledd-benodol ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mwy na miliwn o gyfleoedd

Yn 2019 cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru dros filiwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda dros 750 o glybiau a sesiynau ar draws Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau rydym yn hyderus bod gennym ni gyfle sy’n iawn i chi.

Beth am roi cynnig ar ein hofferyn darganfod clwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar garreg eich drws! Fel arall, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol sydd yno i'ch cyfeirio at y cyfeiriad cywir.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r sector chwaraeon i ddod yn fwy cynhwysol, ac rydym bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd a all ein helpu i gyflawni’r nod hwn.


Newyddion Cymunedol

Digwyddiadau Cyfres insport

Mae digwyddiadau Cyfres insport yn darparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i oedolion a phobl ifanc anabl ledled Cymru.

Gyda chefnogaeth ein Partner Cymunedol, AF Blakemore Ltd (SPAR UK), bydd digwyddiadau Cyfres insport yn cael eu cynnal mewn cymysgedd o osodiadau personol a rhithwir. Ewch i'n gwefan Cyfres insport i weld beth sydd ar y gweill.

Ewch i wefan Cyfres insport

insport logo
insport Logo
Cynhwysiant + chwaraeon = insport

Mae insport yn brosiect gan Chwaraeon Anabledd Cymru a ddarperir gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, sydd â’r nod o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu pobl anabl yn gynhwysol.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi datblygu fframweithiau i gefnogi Clybiau, Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) ac Awdurdodau Lleol i gyflawni safonau cynhwysiant rhagorol i bobl anabl mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Dysgwch fwy am insport

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: