Ydych chi wedi meddwl beth allai eich potensial fod yn Tenis Bwrdd Para?

Mae Tenis Bwrdd Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn cydweithio i nodi a datblygu’r genhedlaeth nesaf o sêr Tenis Bwrdd. Rydym yn chwilio am bobl sydd â nam corfforol ac sy'n angerddol am chwaraeon ac a hoffai archwilio eu potensial mewn Tennis Bwrdd.

Nid oes angen i chi gael unrhyw brofiad o chwarae Tenis Bwrdd – efallai eich bod yn chwarae camp wahanol ac yn teimlo y gallai Tenis Bwrdd fod yn gyfle i chi.


Beth mae’r ymgyrch yn edrych fel?

Ar hyn o bryd mae gennym ni ddigwyddiad adnabod talent ar y gweill ar gyfer 5ed Ebrill 2024

Bydd y diwrnod yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwyr llwybr profiadol a fydd yn rhoi’r cyfle i chi roi cynnig ar Tenis Bwrdd mewn amgylchedd hwyliog, gyda chefnogaeth.

Ond peidiwch â phoeni os na allwch wneud y diwrnod yma, dylech wneud cais, a byddwn mewn cysylltiad â chyfleoedd eraill i gymryd rhan a darparu cymorth ac arweiniad.

Pam Tenis Bwrdd?

Gwrandewch ar rai o chwaraewyr Tenis Bwrdd Cymru: https://youtu.be/dJIySuaipaI

Tom Mathews

“Mae tenis bwrdd yn gamp gynhwysol sy’n rhoi’r gallu i chi chwarae ar unrhyw lefel, mae fel gêm o wyddbwyll – mae pob pwynt yn wahanol!”.

Josh Stacey

“O fy mhrofiad i, mae chwarae Tenis Bwrdd wedi rhoi rhywbeth i mi weithio tuag ato o ddydd i ddydd a rhywbeth i fynd ar ei ôl. Mae Tenis Bwrdd wedi fy ngalluogi i weld lleoedd ar draws y byd na fyddwn i erioed wedi gallu eu gweld. Mae wedi rhoi’r cyfle i mi wneud rhywbeth rwy’n ei garu o ddydd i ddydd ac os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar Tenis Bwrdd byddwn yn bendant yn argymell iddynt i roi gynnig arni!”

Paul Karabardak

“Rwy’n meddwl y dylech chi roi gynnig ar Tenis Bwrdd oherwydd mae’n hwyl ac yn heriol iawn. Rydych chi hefyd yn cael y cyfle i gystadlu a chwarae mewn llawer o gynghreiriau gwahanol a chwrdd â llawer o bobl wych. Mae pob gêm/sesiwn hyfforddi bob amser yn wahanol sy’n ei gadw’n ffres ac yn hwyl felly nid yw’n undonog ac mae hyn yn ei wneud yn gyffrous ac yn ddiddorol”.


Pynciau yn yr erthygl hon:

Opsiynau Hygyrchedd

Maint testun

Dewiswch eich opsiwn gorau: 

Lliw

Dewiswch eich opsiwn gorau:


 

Mae'r modd lliw Golau wedi'i ddylunio gan ddefnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, i gwrdd â Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Dylai hyn ddarparu cyferbyniad da i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr.

Mae'r modd lliw Tywyll hefyd yn defnyddio lliwiau brand Chwaraeon Anabledd Cymru, ond yn gwrthdroi golau a thywyllwch i greu fersiwn "modd nos". Fe'i bwriedir ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi sgriniau llachar, neu sy'n dymuno defnyddio eu harddangosfa mewn ffordd fwy ynni-effeithlon. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae'r modd lliw Tawel yn defnyddio lliwiau a allai fod yn fwy addas ar gyfer defnyddwyr sy'n sensitif i liwiau llachar, neu sy'n ffafrio cyferbyniad is. Nid yw'r opsiwn hwn yn bodloni Lefel AA Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer defnyddwyr â nam ar eu golwg.

Mae’r opsiwn Cyferbynnedd Uchel wedi’i deilwra i gyrraedd Lefel AAA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, a’i fwriad yw gwneud y wefan hon mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr sydd â’r craffter gweledol isaf. Byddai defnydd delfrydol o'r gosodiad hwn yn cael ei gyfuno â maint testun Testun Canolig neu Testun Mawr.


Botymau

Mae ein steil botwm rhagosodedig yn defnyddio cefndiroedd lliw bloc sy'n cyferbynnu â chefndir y dudalen.

Gallwch newid hwn yn ddewisol i ddefnyddio botymau sy'n cynnal yr un lliw cefndir a lliw testun â phrif gynnwys y wefan, ac sy'n dynodi mai botwm gydag amlinelliad yw hwnnw. Gall hyn fod yn well gan ddefnyddwyr sy'n gallu darllen golau-ar-tywyll neu dywyll-ar-golau gyda mwy o gysur.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau: