Bydd un ar hugain o athletwyr o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo (24 Awst - 5 Medi) tra bydd Cymru yn cynrychioli 10% o gyfanswm yr athletwyr sy'n cynrychioli tim Paralympaidd Prydain Fawr yn Japan.

Gallai fod yn Gemau Aur sy'n torri record i athletwyr Cymru - gan fod gennym obeithion medalau ar draws 12 camp wahanol.

“Bob pedair mlynedd mae gen i’r anrhydedd a’r pleser aruthrol i longyfarch ac arsylwi ein perfformwyr mewn Gemau Paralympaidd. Fel llawer o Olympiaid mae’n binacl gyrfa athletwr yn eu dewis chwaraeon” meddai Anthony Hughes MBE, Rheolwr Perfformiad, Chwaraeon Anabledd Cymru.

“Eleni, bydd hyd yn oed yn fwy o bleser gwylio un ar hugain o athletwyr talentog Cymru yn cystadlu yng Ngemau Paralympaidd 2020 er gwaethaf heriau ychwanegol y gallent fod wedi eu hwynebu trwy Covid i gyrraedd Tokyo”

“Fel Rheolwr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru sy'n arwain y Rhaglen Llwybr Perfformiad; mae gweld ffrwyth ein llafur, y rhaglenni ac ymyriadau swyddogion yn hollol anhygoel i'w arsylwi ar lwyfan y byd.”

I ddarllen mwy am yr athletwyr ymwelwch â: https://tokyo2020.disabilitysportwales.com/

 


 

Y 22 athletwyr talentog o Gymru yw:

Hollie Arnold – Javelin

James Ball – Cycling

Olivia Breen – Sprint & long jump

Gemma Collis-McCann – Wheelchair fencing

Aled Davies – Shot Put

Kyron Duke – Shot Put

Sabrina Fortune – Shot Put

Jack Hodgson – Judo

Harri Jenkins – Sprint

Paul Karabardak – Table Tennis

Tom Mathews – Table Tennis

Beth Munro – Taekwondo

Dave Phillips – Archery

Ben Pritchard – Rowing

Jim Roberts – Wheelchair rugby

David Smith – Boccia

Josh Stacey – Table Tennis

John Stubbs - Archery

Laura Sugar – Canoeing

Harrison Walsh – Discus

Georgia Wilson – Dressage

 

DIWEDDARIAD: Yn anffodus, er iddynt gael ei ddewis i gystadlu yn Gemau ParalympaiddGB, mae Rob Davies (Tenis Bwrdd) a Matt Bush (Taekwondo) wedi gorfod tynnu'n ôl drwy anaf. Hoffai Chwaraeon Anabledd Cymru ddymuno gwellhad buan i'r ddwy athletwr, ac edrychwn ymlaen at eu cefnogi mewn cystadlaethau yn y dyfodol.


Topics in this article:
Elite SportParalympic GamesTokyo 2020

 

Accessibility Options


Text Size

Select an option:Colour

Select an option:Buttons

Please select your preference:Paragraph Font

You may optionally select to view this website in Lato or Atkinson Hyperlegible.

Please select your preference:Use of Capital Letters

You can choose to minimise the use of capital letters for headings and sub-headings if you find them easier to read in Sentence Case. Some text, including acronyms, may still be shown in capital letters.

Please select your preference:Motion Options

This site sometimes uses animation to bring the content to life. If you'd like to disable this, you can do.

Please select your preference:Accessibility Statement

Read our Accessibility Statement